Herndez Cardona, F. Xavier & Pongiluppi, Mar H. (2015). La Barcelona de Cerd La cala i la construccide lEixample. Revisitar lEixample: Un Nou Full de Ruta?


Abstract


Aquest un llibre sobre un espai urbà de Barcelona, lEixample, un estudi sobre un fam desconegut, lIldefons Cerdà, un home daccique tingula sort de dissenyar i construir quelcom que passaria a ser un sbol universal daquesta ciutat. Un demig que acceptà la devekuth, assumint construir operativament conforme a la voluntat divina, un missatge aparentment oblidat.

Des de la introducci sens presenta la hipesi de que lEixample respon a vàries liques, entre les que destaca la influcia de la càbala i de larbre sefiric que Ildefons Cerdà, un enginyer competent i una bona persona, un incansable lluitador que ho donà tot per la justia social i per les llibertats de Catalunya (p. 9), va saber reflectir el principi hermic que el que dalt com a baix.

F. X. Herndez i la M. Mar H. Pongiluppi ens proposen revisitar la càbala, en concret en allque fa refercia a la constellacidiscreta despais singulars, carregats de poder simbic, emparats al red de la tradiciprimordial. Ens referim a les deu sefirot, que revelen als mortals lesplendor dalldivfins el grau en que som capas de percebrel. Els autors tracten de identificar, en la increïble malla reticular de lEixample, deu centres que organitzarien el sentit ocult daquests carrers de la ciutat.

Aquests deu atributs creatius ens adverteixen tambde la necessitat duna purificaciabans daproximar-nos a tal expericia: polir la voluntat, lemoci lintellecte i lacci els quatre mons del Tetragrammaton. La crica del m modern feta en aquest llibre sens revela com a mode de preparacimetafica, un apropament histic i social que dibuixa Barcelona com una nova capital, un centre neuràlgic que lider la transformacieconica i polica dun territori que despertava al maquinisme. Una Barcelona de principis de segle XIX en expansi desbocada i fumejant a causa de les fàbriques de vapor. Una massificaciobrera que provocà el 1854 lenderrocament dels murs que fins llavors encotillaven la ciutat comtal.

El 2 de febrer de 1859, en ple bienni progressista, el Ministerio de Fomento encarregà el disseny de lEixample en el termini de 12 mesos. Un any de somnis i de càlculs que van deixar-nos lhercia dels famosos plans octogonals -un tribut a la quadratura del cercle?- i del Salm 133 -la distància en metres que separa cadascuna de les illes- Un homenatge silent a tantes Icàries, somnis igualitaris i mites nostrats.

Lespeculacii la polica van reconduir lEixample a daltres realitats, allunyades de la guematria i del simbolisme inicials de Cerdà, expressions duna realitat que possibilitaria compartir un misticisme espiritual entre jueus i cristians, un esperit transformador i ecumic poc freqnt entre polics i mortals, un visionari que confirma allque afirm P. Eluard: hi ha altres mons, perestan en aquest.

A m dun contingut, una obra tambun estil. El que X. Herndez i M. Mar H. Pongiluppi han conferit a la seva obra sembla escapar a les classificacions ordinàries: histia, simbolisme i didàctica, una trda tractada amb elegància, amor i esperit cientic. Un treball cuinat a foc lent, al llarg de m de deu anys, estimant la ciutat i els seus prohoms, colleccionant i seleccionant els centenars dimatges del llibre al taller DIDPATRI, un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, amb un munt de projectes finants pel Ministerio de Competitividad i per la Generalitat de Catalunya i del que X. Herndez n Investigador Principal. El tema tambha estat tractat per aquest autor de forma novellada per a major comprensii divulgaci El Zohar, una trama de misteri sobre lEixample barcelonque acaba de sortir a la llum.

Amb lacostumada discrecimanica potser mai sabrem tota la veritat sobre les intencions reals de Cerdà. Mentre nosaltres, incapas de veure la revelaci passegem pels seus carrers, resguardats per lombra acompassada dels seus bigotis, un lloc ideal on Foucault enclavaria el seu pdul. Si D sapreh mitjannt les seves emanacions, lexpericia dallnumin no pot durar massa temps sense trastornar la ment. Per sort.


Keywords


Arquitectura; Arte; Masoneria; Cerdà

References


HERN??NDEZ CARDONA, F. XAVIER y PONGILUPPI, MAR H. 2015. La Barcelona de Cerd??. La c??bala i la construcci?? de l???Eixample. Barcelona: Angle.
DOI: http://dx.doi.org/10.17583/brac.2017.2023

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.BRAC - Barcelona Research Art Creation | ISSN: 2014-8992

Legal Deposit: B.34282-2012 | http://brac.hipatiapress.com | brac@hipatiapress.com | Phone number: 34/934039817